CieN

53 teksty – auto­rem jest CieN.

W życiu nie zdołasz zer­wać z hazardem!
- A założysz się? 

myśl
zebrała 27 fiszek • 7 lutego 2010, 14:33

jak by mi się dzi­siaj chciało, tak jak mi się dzi­siaj nie chce, było by świetnie! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 lutego 2010, 17:55

..."Mi­liard w ro­zumie no­sisz od dziecka,
W su­mie je­den na mi­liard ma się ro­zumieć
..." 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 lutego 2010, 11:39

Choć! Za­biorę Cię tam, gdzie w ko­lorach jest "Świat!". 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 stycznia 2010, 22:07

W niejed­nej sy­tuac­ji używa­my słowa "Sto­sun­ko­wo" - Cóż za poręczne słowo ;] 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 stycznia 2010, 22:47

Wy­korzys­taj swój Atut. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 stycznia 2010, 21:40

- Ja­ki jest naj­lep­szy sposób na kaca?
- Naj­le­piej do niego nie do­puścić ;] 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 stycznia 2010, 14:04

Elek­tryk jak sa­per, przed śmier­cią zaw­sze zatańczy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 stycznia 2010, 11:26

Ucie­czki z lek­cji, jed­nak w las nie poszły
życiowe zakręty, dużo w me życie wniosły,
mój zeszyt naj­lep­szy, to był mój brudnopis
to przed­miot potężny, wręczył mi na życie opis.
Trze­ba to opić, w ręce długo­pis i brudnopis,
pier­wzse kro­ki, te sa­me ziomy do tej pory
to na­wyk mądry, na­wyk w naukę owocny,
tematowszechstronny,
styl to na­wyk nieod­wrot­ny ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 stycznia 2010, 17:43

Tyk, Tyk, ze­gar ty­ka, a to nie Ro­lex, tyl­ko czuj­nik za­pal­ni­ka, więc nie tykaj,
łapy precz od głośni­ka, trzy, dwa, je­den (buum) kon­takt zer­wa­ny więc znikam! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2010, 21:08
CieN

jest pewnien dóch, który przenika przez moje ściany, choć są żółte, w jednym miejscu są białe plamy i to zawsze w tym samym pojawia się gdy wpadam w zamysł, ten duch jest częścią mnie, od lat razem trzymamy [...]

Zeszyty
  • Co dla "Ciebie" się liczy? – Choć większość w to nie wie­rzy jed­nak wiara czy­ni cu­da, choć większość się pod­da­je z nią wszys­tko możę się udać![...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność